KONVENT – CCCB Lab

(Des)vestim(la): art i consum responsable

(Des)vestim(la): art i consum responsable

Una intervenció artística i de cocreació a El Konvent (Berga) que reflexiona sobre els aspectes ocults del consum i la traçabilitat dels aliments.

Ricard Espelt Enric Senabre

 

La indústria agroalimentària oculta una part important dels elements que configuren la traçabilitat dels aliments, i així afavoreix el consum acrític. Concebut com una metàfora, el projecte (des)vestim(la) reflexiona sobre el consum alimentari des de l’estètica dels aliments. El projecte es converteix en una intervenció a mig camí entre l’experiència estètica, la reflexió i la conscienciació social. Aquesta experiència va tenir lloc al centre d’art contemporani El Konvent, a Berga, un espai que des d’un entorn de creativitat col·lectiva i multidisciplinari proposa un nou tipus d’intervenció artística per superar les friccions entre natura i acció humana, entre tecnologia i cultura.

Entre l’art, la recerca i les dades hi ha un ampli espai de significat per a accions que, partint d’una temàtica inspiradora, activin la creativitat col·lectiva. Què passa quan diferents tècniques i filosofies de cocreació de coneixement ens porten –de nou, perquè provenen d’allà– al terreny de la creació artística, amb la voluntat de generar la reflexió i convidar a l’acció pròpies de l’activisme? A mig camí entre la recerca-acció i la intervenció artística, un grup de persones interdisciplinàries es reuneixen al centre d’art contemporani El Konvent per desplegar una sèrie de dinàmiques que connecten tecnologia, art i consum.

Punt de partida: (des)vestir aliments

Darrere de l’estètica dels aliments hi ha una sèrie d’aspectes rellevants: l’origen, el tipus de producció, la manipulació que han rebut, el tracte econòmic i social de les persones que els han conreat o elaborat, etc., que n’acaben definint la traçabilitat.

Com a persones, a l’hora d’escollir els aliments, ens aproximem al consum des de diferents perspectives: per aspectes funcionals (el preu, la comoditat…), socials (conèixer els agents que intervenen en la cadena de producció, distribució i comercialització), pel tipus de producció o manipulació (ecològica, integrada…), per qüestions ambientals (recorregut, embolcall, malbaratament), per raons de salut (dieta equilibrada, variada, saludable…) o emocionals (promoure un consum just socialment i amb connexió amb la persona que produeix els aliments o els elabora).

De totes maneres, la gran indústria agroalimentària, que controla bona part de la cadena de producció i consum d’aliments, oculta una part important dels elements que en configuren la traçabilitat i, d’aquesta manera, afavoreix el consum acrític.

Concebuda com una metàfora, (des)vestim(la) vol desvestir l’estètica de tot allò que consumim per tal de mostrar-ne la traçabilitat, els valors. Per fer-ho, i d’acord amb el recorregut del projecte, (des)vestint aliments impacta artísticament en els aliments per vestir-los amb noves capes que no eren visibles sense la intervenció. D’aquesta manera, es cerca provocar l’acció d’aquella persona que contempla l’obra.