SCAPE / ESCAPE / LANDSCAPE

Viernes 5 agosto 2016 – 22h – 4€

Sábado 6 agosto 2016 – 19:30h – 4€

              Dotze ballarins, situats a diferents espais del Konvent, ens presentaran microfragments en els que es fusiona la dansa, el gest, el so, la imatge, el pensament…

Provinents majoritàriament d’alemanya, es formen com a col·lectiu per investigar dins l’àmbit de la dansa improvisada i dirigida a espais específics. Els seus escenaris tan poden ser una sala d’espera, com un hotel o una estació de tren. Amb una línia austera i minimalista, interactuen amb el públic de manera subtil, implicant-lo però sense envair l’espai vital.

Una proposta que ens endinsa a les arts escèniques, amb una visió social i molt personal. El cos com a eix central, però curosament escoltant el batec constant de tot el que envolta, explorant la infinitat de possibilitats dins del marc de la improvisació. Observar i transformar. Cada ballarí convida a mirar, donar i inspirar –se els uns als altres. D’aquesta manera es transforma la dansa com interpretació col·lectiva.

Direcció: Trinidad MartínezIngo Reulecke y Selu Herráiz
Intervenen: Claudia Mirambell, Tilman Rickert, Norbert Dorow, Ursula Sapel, Katharina Resch, Laura Bleimund, Heike Gaessler, Nazareth Martín, Anna Wiklund, Susanne Bartsch, Trinidad Martínez, Ingo Reulecke y Selu Herráiz

Entre-lineas.net