(Català) PEPE SALES – INAUGURACIÓ 13/04 al 16/06/2019