EXPOSICIÓ – Novembre/desembre 2018 –  VICTÒRIA Gironella

 

 

 

RAI ESCALÉ

EXPOSICIÓ

VICTÒRIA VINS GIRONELLA  Victòriavins.cat

Avinguda Catalunya, 40

 

En Rai Escalé és el nostre pare espiritual. Acollir aquesta exposició és se’ns dubte una ocasió per a celebrar. Amb ell i ells arribem a fer figuretes a l’univers. Una bona oportunitat per tenir adquirir una peça seva, especialment col·leccionistes i seguidors.

Rai Escalé és un dels membres fundadors d’Eat Meat Raw Gallery. Està considerat un dels artistes més actius de l’escena artística de Barcelona, i malgrat la seva contínua evolució, s’ha mantingut lleial als seus principis expressionistes i a la seva concepció rigorosa del que ha de ser l’actitud creativa i el seu constant desenvolupament. Combina el seu treball en solitari amb el projecte pictòric Miroir Noir, en continu creixement, que l’obliga a passar-se uns quants mesos a l’any a l’Europa central.

De la bellesa de les models de revista s’arriba a la transformació en la obra d’aquest artista català. Un procés de construcció en molts plànols superposats que permet veure imatges, personatges resultants d’estranyes mutacions.

 

RAI ESCALÉ WEB