INAUGURACIÓ TEMPORADA 2019

13 abril 2019 –

LA PASSIÓ SEGONS…

 

INAUGURACIÓ TEMPORADA 2019

13 d’abril és el dia escollit per engegar la nova temporada cultural del Konvent.