Work In Progress de Circ Post-Industrial

– SOM NOISE – Breach – 

–  18 i 19 Setembre 2020 – 20:30h.

Som Noise: Breach

Breach (n): violació o infracció d’una norma o llei; ruptura en una relació; esquerda, fissura, bretxa. (vt) Acte d’emergir a la superfície.

Quan una mà que toca s’esdevé en una mà que abusa? Perquè una dona sent vergonya i culpa després d’haver estat abusada? Com es sosté la co-dependència en una relació de maltractament?

A través d’un llenguatge de moviment i sonor Breach convida a el públic a un espai d’ambigüitat entre plaer i dolor, erotisme i violència, submissió i empoderament per arribar a un diàleg sobre els casos d’abús i de violència masclista.

La companyia Som Noise es forma el setembre de 2017 amb la voluntat d’explorar el diàleg entre el moviment i la música en viu, concretament els terrenys de la corda llisa, el teatre físic i la percussió electrònica.

Actualment l’equip està format per Vivian Friedrich (directora, autora i dramaturga), Matías Muñoz (autor, intèrpret i músic – bateria elèctrica i ambientació sonora) i Thais Julià (autora i intèrpret en corda llisa i teatre físic).

RESERVES EXHAURIDES: konventreserva@gmail.com

Lloc: Església Vella – Plaça ajuntament, s/n –  Gironella

KonventCirk

KonventCirk neix de la voluntat de fer una aposta per a aquelles propostes de circ contemporani que investiguen i arrisquen amb nous llenguatges i nous formats. Seguint la línia editorial de Konvent, ens interessem per aquells projectes que enriqueixin el discurs artístic, ens agraden les idees inacabades, les aventures inimaginables i la complicitat irreverent amb l’espectador.

KonventCirk és un espai de recerca, creació i exhibició. Volem acompanyar processos creatius mitjançant un cicle de residències i, alhora, crear nous circuits d’exhibició facilitant la contractació d’espectacles amb agents externs.

Volem acostar el circ contemporani al Berguedà, col·laborant amb companyies i propostes arriscades, aportant un nou escenari a Catalunya, buscar ajuntaments, associacions, festivals que vulguin acompanyar-nos i així promoure la descentralització de la cultura dels grans nuclis urbans i de les poblacions que no hi tenen accés.