(Català) Jornada de col·laboració musical i performàtica A Love Supreme