(Català) Col.lecció de curisiotats de Maria Solà –