(Català) ALTERACIONS – Mostra del laboratori de pràctiques artístiques de l’imprevist