(Català) PAULA BONET – Taller de pintura i escriptura –