(Català) POSPOSADA INAUGURACIÓ TEMPORADA CULTURAL KONVENT