(Català) El preu de la fruita – Berni Puig amb CCCB i Konvent