Reportatge TIME OUT

Martí Sales 

   Martí Sales signa el reportatge -El convent més queer- per la revista TIME OUT CATALUNYA – 22/07/2016


TIME OUT JULIOL