MOVIMENT I COS

 22-23 D’ABRIL

A càrrec de Maria Ribera

La docent Maria Ribera ens presenta el seu monogràfic com un camí a recórrer cap a la creació col·lectiva. Però, sense deixar de banda conceptes tècnics propis del moviment que caldrà treballar a títol individual. El programa del nucli formatiu que dirigirà estarà dividit en tres blocs:

  • Dissabte matí:

Ós-Tendó-Múscul, Sang i Electricitat. Òrgans.

Atenció i Percepció (sentits)

Presencia

Imaginació

  • Dissabte tarda:

Jo i els altres. El cos col·lectiu. Relació/cooperació per al moviment.

  • Diumenge matí:

Recerca de material personal per a la creació col·lectiva. Creació exprés. “De què és capaç un cos?”

Horaris:

Dissabte matí: 11-14h

Dissabte tarda:16-20h

Diumenge matí:11-14h

La Maria Ribera és l’ànima manresana de l’obrador de dansa Corpoprojectes Llicenciada en Psicologia i ballarina dirigeix de peces de petit format. Experimenta amb diversos llenguatges i els barreja amb força. La seva recerca artística té com a node els espais que permeten l’intercanvi (l’interstici), allà on les coses i els fenòmens es troben per relacionar-se.

corpoprojectes.com

Veure curs complet