GONZALO BORONDO – ÚTER

 – Dijous 27 de juliol de 2023 –

ÚTER és un projecte artístic de Gonzalo Borondo en col·laboració amb Konvent.

Consisteix en la reactivació d’un lloc abandonat i en desús que en el passat va servir per tenyir la llana, i que ha estat profundament transformat, convertit en un espai habitable, polivalent i “màgic”, un jardí d’hivern creat amb la vocació de tenir vida pròpia en el present i el futur. Un espai per a la reflexió i la pausa, per a la trobada amb un mateix i amb els altres, i també un lloc/matriu per germinar. Un hivernacle metafòric dedicat a la sacralització de la cura, concebut com a tribut cap a aquesta idea i que, a més, serveixi per acompanyar en la seva idea de fragilitat, a altres éssers, durant el procés de gestació i creixement.

Uter és una intervenció artística site specific, de caràcter permanent, inicialment concebuda per generar, no només un espai nou, sinó una incubadora de situacions, un lloc on succeeixi: la vida.

La coberta, pràcticament derruïda, ha estat reestructurada i, posteriorment, han estat reutilitzats els materials sobrants i altres elements extrets del sostre per donar-los nous usos i generar l’espai de baix o terra; per exemple, les teules han estat transformades en testos i les bigues han passat a ser grades per propiciar el punt de  trobada.

El sostre ha estat transformat en una il·lusió de vidriera de 100 metres quadrats, construïda amb materials contemporanis i que, tanmateix, ens transporta a la dimensió sacra de les vidrieres romàniques i gòtiques, així com a la seva funció original, la de filtrar la llum. A més, l’espai manté el vincle amb el passat a través de la seva funció primigènia, la de tenyir, quan l’artista decideix seguir pintant l’ambient únicament a través de la llum que travessa i filtra la vidriera, al present, generant un espai de color de llum.

La persona que entra al lloc és permutada per l’espai a través de la llum, que pinta el cos i transforma el seu ésser. El mateix espai modifica la persona.
Les imatges representades a la vidriera rendeixen tribut a sis idees o cures, que l’artista vol preservar i acompanyar: la idea de tenir cura del paisatge – representat per una dona amb una bandera a l’interior de la qual es reflecteix un paisatge -, dels animals – a través d’una escultura eqüestre que mostra el cavall i prescindeix del cavaller -, la idea de la cura a nosaltres mateixos, al futur, a la tradició, i a la llar – espai a qui s’habita, es regenera i es viu -. Sis idees representades a la vidriera de Borondo, a través de la reinterpretació de les vidrieres romàniques i gòtiques catalanes, afegint-hi elements contemporanis i imatges pròpies de l’artista.
La vidriera ha estat construïda de manera purament artesanal, realitzada manualment
íntegrament, fonamentalment amb materials polímers, policarbonat i altres com vinils i acrílics, tots ells pintats a mà.

 


El procés de creació del projecte artístic ÚTER s’ha desenvolupat plenament a col·laboració entre Borondo i Konvent. És un projecte artístic tan innovador i valent com profundament connectat amb el context, el paisatge, el lloc i la manera de vida de la comunitat d’artistes residents i convidats, imbricat en la seva manera d’entendre la vida, la llibertat, el lloc, els espais, des de la política i mitjançant la poètica, mitjançant una lluita íntima, reflexiva i creativa.