EXPOSICIÓ – Desembre 2018/Gener-febrer 2019 –  VICTÒRIA Gironella

 

 

 

AGUSTIN SANTOYO 

Bonito Souvenir Artesanal para Regatear los Estereotipos

EXPOSICIÓ

VICTÒRIA VINS GIRONELLA  Victòriavins.cat

Avinguda Catalunya, 40

INAUGURACIÓ  15 DESEMBRE – 20h

 

Agustín Santoyo (Morelos, Mèxic, 1985) és nascut a Morelos. Llicenciat en Arts Visuals pel Centre Morelense de les Arts (CMA). El seu treball està influït per múltiples referents de la cultura popular, les artesanies, els tèxtils tradicionals i la cultura mediàtica. En les seves obres aconsegueix que tots aquests referents convergeixin mitjançant una estètica que es caracteritza per la repetició de formes, l’ús constant del color i l’ornament.

Gaudeix trobant i col·leccionant objectes quotidians i intervenir-los per incloure’ls en nous contextos i generar altres experiències a través d’ells. Li interessa aconseguir que els objectes, pintures i espais dialoguin, transformant amb això la lògica d’un lloc i les pràctiques que es donen al voltant d’aquest.

El seu treball ha aparegut i il·lustrat catàlegs artístics, llibres i revistes com Terra Endins editada per Conaculta. Les seves propostes són un reflex de les seves experiències personals, del contacte amb el seu context social i cultural immediat i d’un gran desig per explorar nous temes i suports, recerques que han trobat sortida a través del collage, la pintura, la instal·lació i la intervenció de objectes i espais. Apropar-se a la seva obra és com acostar-se a una festa: és lúdica, dinàmica i està feta per ser gaudida.

Ha presentat el seu treball en diferents espais tant a Mèxic com a l’estranger. Compta amb 8 exposicions individuals i 15 col·lectives. El seu treball ha obtingut diferents premis i reconeixements, i va estar dues vegades becari del Programa d’estímuls a la Creació Artística del Fons Estatal per a la Cultura i les Arts (FOECA). Recentment ha realitzat alguns projectes artístics a Catalunya. A més de ser creador també s’ha exercit com a docent en el Centre Morelense de les Arts.

 

AGUSTIN SANTOYO WEB