ABRACADABRA – ARTPOETÒSIC

Dissabte 8 SETEMBRE 2018 – de 12 a 21:00h 

 

 

 

* ABRACADABRA

 

* Abracadabra és una locució aramea que vol dir “mentre parlo, vaig creant”.

Aquest és el concepte origen del projecte multidisciplinari que reuneix un conjunt d’apunts, collages, poesia, partitures. No vol ser una mostra d’art, ni tan sols una exposició d’art, sinó una finestra per mostrar propostes, algunes d’acabades, d’altres en procés, però totes, amb la raó de despertar la creativitat.

A B R A C A D A B R A

artpoetòsic

8 setembre dosmil 18 – 12.00-21.00

Exposició Jordi Pagès Collage(s)

+

Maria Sevilla

Blanca Llum Vidal

Núria Martinez-Vernis + Guim Valls

Núria Busquet

Judit Ortiz

David Caño + Gerard Altaió

Capitan Ahab

Ivette Nadal

Àngels Moreno

Elena Sixto

Presentació work-in-progress Llibre d’Art ABRACADABRA per Núria Vila

 

 

PREMSA:

 

CRÒNICA NÚVOL.COM DE PRUDEN PANADÈS:

Abracadabra, una crònica

 

NÚVOL.COM:

Abracadabra al Konvent